Výhody predaja nehnuteľnosti v regióne Lučenec cez realitnú kanceláriu.

10.06.2020

Prečo predať svoju nehnuteľnosť v regióne Lučenec cez realitnú kanceláriu.

Pre väčšinu ľudí je predaj a kúpa nehnuteľnosti procesom, v ktorom sa môže vyskytnúť veľa možných komplikácií s finančnými a majetkovými následkami. U mnohých je to obchod života, pokiaľ obchod nerobia ako finančnú investíciu pre svoj "nezávislý" príjem (nájom a zhodnotenie v budúcnosti).

Je preto veľmi rozumné obrátiť sa na odborníkov - realitnú kanceláriu (RK). Ale ako spoznáte tú správnu?

V regióne Lučenec pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami veľa RK, ktoré majú sídlo v okrese ale pôsobia aj RK s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave alebo v inom kraji. Najväčšia realitná kancelária (sieť kancelárií) - nezaručuje to kvalitu, iba kvantitu. Chcete predsa osobný prístup, aby sa Vám profesionálne venovali a Vaša nehnuteľnosť sa rýchlo a výhodne predala, nie aby bola len jednou z veľkého počtu ponúk.

Rozhodujte sa na základe viacerých kritérií. Choďte sa najprv pozrieť, v akých priestoroch RK sídli, kde a ako inzerujú, či majú viacej maklérov alebo je tam len jeden, dvaja, či majú v ponuke nehnuteľnosti podobné Vašej.

Vyhnite sa sprostredkovateľom, ktorí sa skrývajú za súkromnú inzerciu, ktorú zistíte tak, že na rôznych schránkach majú inzerciu typu: "Kúpim v tejto lokalite byt. Dohoda istá. Platím v hotovosti!"

Vaše prvé stretnutie s RK by malo byť informatívne. Tu si nechajte vysvetliť, čo všetko za Vás urobí daná RK, aká bude predajná cena, aká veľká bude provízia, čo všetko je zahrnuté v provízii RK, či zmluva s RK bude exkluzívna alebo neexkluzívna, lehotu platnosti zmluvy a kedy má RK nárok na províziu.

Ak sa na tomto všetkom dohodnete, je potrebné pripraviť pre RK list vlastníctva a nadobúdaciu zmluvu o vašej predávajúcej nehnuteľnosti a náčrt alebo výkres pôdorysu. V prípade družstevných bytov potrebujete nie list vlastníctva, ale zmluvu o prevode členských práv k bytovému družstvu na prevádzaný byt. Toto všetko sa potom spíše v sprostredkovateľskej zmluve uzatvorenej medzi Vami a RK.

Veľmi dôležitým kritériom pre výber je to, či RK poskytuje bezplatné finančné sprostredkovanie hypoték a poistenia priamo maklérmi alebo len cez externých sprostredkovateľov. V prípade DM Notrereality Lučenec má táto RK finančných sprostredkovateľov s certifikátmi, ktorí služby poskytujú prostredníctvom UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. (https://www.universal.sk/kto-sme/o-spolocnosti)

Seriózna RK by mala zabezpečiť obchod od "A po Z". V cene provízie sú spravidla zahrnuté poplatky za propagáciu nehnuteľnosti, poplatky za výpis z listu vlastníctva (popr. snímka z katastrálnej mapy), právne služby - vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, základný správny poplatok a vo väčšine prípadov RK hradí aj urýchľovací poplatok a notárske poplatky s výnimkou poplatkov za notársku úschovu.

Dobrá RK by v prípade potreby mala sprostredkovať pre klienta vypracovanie znaleckého posudku a poprípade aj vybavenie hypotekárneho úveru pre kupujúceho.

Výška provízie RK sú v rozpätí 2% až 5 %. Nízka provízia neznamená vždy výhodu pre predávajúceho a ani pre kupujúceho. RK, ktorá má vyššiu províziu zvyčajne vykonáva viac služieb a úkonov pre úspešný predaj, napr. umiestňuje reklamu na platených webových portáloch, vykonáva obhliadky aj po pracovnej dobe, zabezpečuje protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti a prevod služieb energií na nového majiteľa a pod.

Najnižšia provízia je najlepšia - platí to presne naopak. Ten najlacnejší je často ten najhorší, nakoľko si uvedomuje hodnotu svojich zlých služieb. Chcete predsa, aby Vám niekto pomohol, nie spravil škodu. Bezpečnosť a dôvera musia byť na prvom mieste, nie výška provízie.

V prípade exkluzívnej zmluvy RK sa vždy prednostne venuje takýmto ponukám. Ak majiteľ nehnuteľnosti inzeruje nehnuteľnosť cez viaceré RK, potencionálny záujemca ju nájde s rôznymi cenami, popisom a v konečnom dôsledku môže budiť dojem, že je nepredajná. Jednu a tú istú nehnuteľnosť vidí na rôznych portáloch viackrát.

Uzavretie exkluzívnej zmluvy nezvyšuje výdavky klienta, skôr naopak. Ak sa rozhodnete dať svoju dôveru iba jednej realitnej kancelárii, stanovená provízia môže byť nižšia než v prípadoch neexkluzívneho zastupovania. V prípade exkluzívneho zastupovania sa totiž znižuje riziko sprostredkovateľa, že celé jeho úsilie venované realitnému prípadu vyjde nazmar.

Exkluzívna zmluva sa spravidla uzatvára na obdobie jedného až troch mesiacov, v špecifických prípadoch aj na dlhšie obdobie. Počas tejto doby sa môžu naplno prejaviť všetky marketingové nástroje realitnej spoločnosti.

Aké sú hlavné výhody predaja cez realitnú kanceláriu?

1 Určenie ideálnej predajnej ceny

Ideálna cena je závislá od rôznych faktorov z ktorých sú podstatné tieto:

  • Lokalita nehnuteľnosti (centrum, dostupnosť k školám, nemocnici, verejnej doprave, obchodnej sieti, parkovanie a podobne).
  • Orientácia k svetovým stranám
  • Vybavenie nehnuteľnosti (balkón, pivnica, záhrada, spotrebiče a kuchynská linka)
  • Pred predajom je vypracovanie znaleckého posudku nehnuteľnosti výhodou, lebo ukazuje nielen optimálnu predajnú cenu ale aj výšku hypotéky, ktorú predávajúci môže dostať.

Rekonštrukcia bytu, ponechanie spotrebičov a zariadenia bytu sa považuje za "bonus" pri skoršom predaji, ale kupujúci nie vždy ocení túto skutočnosť, lebo každý záujemca má svoju vlastnú predstavu o vzhľade a zariadení bytu.

Záujemcovia uprednostňujú kúpu nehnuteľností (bytov) bez drahých rozsiahlych rekonštrukcií.

2 Kvalitná propagácia predaja nehnuteľnosti

Takmer každá realitná kancelária robí maximum preto, aby bola daná nehnuteľnosť ponúkaná nie len na internom webe, ale aj na všetkých realitných portáloch, ktoré slúžia k predaju. A najmä v prípadoch, keď RK má exkluzivitu na sprostredkovanie predaja. Práve vďaka nemalým platbám, ktoré je potrebné mesačne uhrádzať, je pozícia realitných kancelárií pri propagácii ponuky výrazne výhodnejšia.

3 Skúsenosti realitného makléra

Na internete by mal mať každý realitný maklér na seba kontakt a fotografiu, takisto aj svoj profesijný profil. Ako doplnok môžete získať aj informácie, či maklér využíva na propagáciu nehnuteľností sociálne siete (facebook) a či má aj vlastnú webovú stránku na ktorých makléri veľmi radi propagujú svoju prácu.

4 Možnosť spolupráce s inými predajcami

  1. Pokiaľ ide o realitnú kanceláriu s niekoľkoročnou praxou, môžete si byť istý, že pozná dostatočné množstvo ľudí, s ktorými je možné spoločne spolupracovať. Dobré vzťahy s ostatnými realitnými kanceláriami tiež nie sú na škodu, práve naopak. Predaju, ako aj po-predajným právnym úkonom vedia veľmi pomôcť aj dobré vzťahy s jednotlivými úradmi a znalosť ľudí a potenciálnych kupujúcich v lokalite.

Záver

Keď budete chcieť predať svoj byt, dom, pozemok v regióne Lučenec a okolí, získajte si referencie od ľudí, ktorí už predali svoju nehnuteľnosť cez niektorú realitnú kanceláriu, aby ste získali presvedčenie, že sa to oplatí viac ako súkromnou inzerciou a individuálnym predajom.

TIP:

Ak máte akékoľvek otázky a potrebujete radu s predajom svojej nehnuteľnosti, kontaktujte:

Ing. Milan Varšo

osobný realitný maklér DM Notrereality, Lučenec

www.lucenecbytdom.sk, Tel.: 0917138805, e-mail: varso@dmnotrereality.sk

© 2019 Ing. Milan Varšo
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!