Rizikové životné poistenie

08.10.2019

Rizikové životné poistenie slúži na vykrytie výdavkov a poskytnutie relevantnej náhrady v prípade neočakávanej udalosti týkajúcej sa vášho zdravia. 

Ak by živiteľ rodiny, ktorý spláca splátky úverov stratil schopnosť splácať splátky, je riziko, že banka by mohla zrušiť úverovú zmluvu a klient by tak mohol prísť o kúpenú nehnuteľnosť.

Cieľom poistenia je byť poistený v rozsahu ako to vyžaduje jeho finančná situácia v rodine, majetkové pomery, riziko vykonávanej práce, počet detí a ich vek a veľa ďalších faktorov, ktoré je potrebné pri výbere poisťovne a poistných rizík zobrať v úvahu.

Poistiť sa nepotrebuje človek, ktorý má nezávislý príjem na svojej práci a má dostatočný kapitál na splácanie úveru. Každá poisťovňa má v niečom dobrý produkt poistenia, ale nemusí byť vhodný pre vás. Ak máte hypotéku a iné finančné záväzky, okruh vhodného poistenia v poisťovniach sa zníži. Dajte si preto poradiť a vyhnete sa riziku, že v prípade ohrozenia zdravia alebo nebodaj aj života, ohrozíte existenciu rodiny a straty zakúpenej nehnuteľnosti.

Na poistenie úveru používajte rizikové životné poistenie, nie investičné životné poistenie. Pri získaní úveru v banke, táto vám ponúkne aj poistenie v poisťovni s ktorou má zmluvné vzťahy. Ako odmenu za to vám ponúkne banka lepšie podmienky úveru, napr. nižšiu sadzbu úroku. Aj za týchto ponúkaných podmienok, takéto poistenie nemusí byť pre vás to najvýhodnejšie a už vôbec nie ušité na vaše životné a sociálne faktory.

Poistený s dostatočným kapitálom a majetkovo zabezpečený aj za pomoci rodičov, nepotrebuje si kryť riziká (napr. v prípade krátkodobej nemoce, pobytu v nemocnici, úrazy a podobne). V inej situácii je človek, ktorý v prípade nemoce viac ako 3 mesiace alebo pri čiastočnej nemožnosti vykonávať pôvodnú prácu, by stratil schopnosť splácať splátky úveru.

Záver:

Ak vám banka ponúkne poistenie úveru, nemusíte takýto návrh prijať. Dajte si finančnému poradcovi vypracovať analýzu a vypracovať konkurenčnú ponuku, ktorá je pre vás najvýhodnejšia z hľadiska poistných rizík, primeraná vašim majetkovým možnostiam, podmienkam financií v rodine s deťmi a podobne. A vy sa rozhodnete, kde sa poistiť a v akom rozsahu poistných rizík, pričom za služby finančného poradcovi nič neplatíte. Nedáte za to nič!

Príďte na nezáväznú konzultáciu

© 2019 Ing. Milan Varšo
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!