Hypotéky, poistenie

Pod hypotékou rozumieme buď hypotekárny úver alebo spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou.

Hypotekárny úver je dlhodobý úver so splatnosťou 4 až 30 rokov, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie.

Vybavovať si prvú hypotéku je náročné. Počas jej vybavovania stratíte veľa času zisťovaním, aké rôzne podklady ste zabudli pripraviť. Ak si chcete toto trápenie ušetriť skúste nás požiadať o pomoc.

Najlepšia hypotéka je taká, keď ju dostanete vo výške, ktorú potrebujete. Až potom je dôležitá cena za ktorú hypotéku dostanete!

Poistenie hypotéky. Je potrebné?

Beriete si hypotéku a banka vám k nej ponúka poistenie? Alebo vám len s podmienkou poistenie cez banku poskytne na úvere nižšiu úrokovú sadzbu? Nemusí to však byť najlepšie riešenie.

Poistenie k hypotéke by malo spĺňať všetky parametre tak, aby vám poskytlo ochranu v prípade nečakaných životných situácii. Sú to tie, ktoré vás môžu pripraviť o možnosť splácať svoje záväzky, a to niekedy na veľmi dlhý čas.

Hlavným cieľom poistenia cez banku je zabezpečiť v prvom rade úver a schopnosť vrátenia peňazí. Zjednodušene povedané, keď si hypotéku poistíte v banke, väčšinou vás poistia len na riziko smrti a len do výšky úveru.

Potom sa v prípade poistnej udalosti z plnenia automaticky vyplatí úver a tým to končí. Na iné riziká ako smrť poistenie cez banku sa často nemyslí, ale aj pri nich môže dôjsť k výpadku alebo dlhodobému zníženiu vášho príjmu, a teda aj k vašej neschopnosti splácať úver.

Keďže na trhu existuje viacero poisťovní, s rôznymi ponukami a podmienkami, ideálne je uzatvoriť si poistenie k hypotéke cez finančného poradcu. Ten s vami na rozdiel od bánk urobí analýzu vašich aktuálnych potrieb. Na základe zistených informácií nastaví vaše poistenie tak, aby aj v prípade vážneho úrazu alebo choroby boli financie, ktoré dostanete od poisťovne, postačujúce.

Ďalší podstatný rozdiel medzi poistením v banke a poistením hypotéky cez poisťovňu je aj v poistnom plnení. Pri poistení si v prípade smrti klienta banka vráti peniaze a tým to končí. Poistná suma býva zvyčajne len do výšky zostatku úveru, a tak pozostalým nezostane nárok na poistné plnenie.

Keď sa ale poistíte v poisťovni, v prípade smrti je poistné plnenie poukázané na účet oprávnených osôb, ktoré si sami vopred určíte, a potom je už na nich, čo s peniazmi urobia. Veľakrát si úver ponechajú, splácajú ho ďalej a peniaze z poistky použijú na výdavky spojené s úmrtím a tiež na finančnú rezervu.

Poistenie by však malo zahŕňať aj iné riziká, ktoré vás dokážu obmedziť v schopnosti splácať svoj úver, ako napríklad riziko trvalých následkov, invalidity alebo kritické choroby.

Keď si budete zakladať poistenie, neobmedzujte sa len na 10 až 30 rokov splácania hypotéky, ale nastavte si čo najdlhšie poistné obdobie. Uvedomte si, že keby vám poistenie napríklad po 30 rokoch skončilo a vy sa budete chcieť opäť poistiť, budete starší. Takisto už môžete trpieť chorobami, budete teda pre poisťovňu rizikovejší. Zhoršený zdravotný stav má za následok, že pripoistenia budú pre vás drahšie ako pre zdravého človeka. Odporúčame teda natiahnuť si dobu poistenia na čo najdlhšie obdobie.

V prípade, že sa vaša životná situácia zmení, splatíte hypotéku, a už nepotrebujete také vysoké krytie, rizikové poistenie si môžete kedykoľvek prispôsobiť tak, aby opäť spĺňalo vaše aktuálne potreby. 

Najnovšie články

Chcem kúpiť. Čo potrebujem vedieť?
V tomto prostredí sú kupujúci, ktorí majú veľmi bezpečné pracovné miesta, skutočne v lepšej pozícii, pretože celkový realitný trh bude slabší, t.j. ceny klesnú. Koronavírus uzavrie skupinu kupujúcich - tých, ktorí uplatňujú prístup "počkajte a uvidíme" alebo ktorí jednoducho nemôžu kúpiť kvôli zníženému príjmu.
...

Potrebujete rýchlu pomoc? Kontaktujte ma!

Vytvorte si webové stránky zdarma!